Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   L��SZL�� BAK��    
    Pontifi cia Università Gregoriana, Facoltà di Diritto Canonico (Roma); Pontifi cio Ateneo Sant’Anselmo, Musica Liturgica (Roma); bakolaszlo@icloud.com    
           
  17-08-2022     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  THE TUBA MIRUM OF MOZART’S REQUIEM (KV 626) AND THE SOUND SPREAD / LA TUBA MIRUM DEL REQUIEM DI MOZART (KV 626) E IL SUONO SPARSO.
          Autori: LÁSZLÓ BAKÓ.

2.  THE DIOCESAN BISHOP AS MEDIATOR BETWEEN UNIVERSAL AND PARTICULAR LAW (CAN. 381 §1) / IL VESCOVO DIOCESANO COME MEDIATORE TRA DIRITTO UNIVERSALE E PARTICOLARE (CAN. 381 §1).
          Autori: LÁSZLÓ BAKÓ.

3.  DELICTS AGAINST THE SANCTITY OF THE EUCHARIST AND THE SIMULATION OF THE LITURGICAL ACTION / DELITTI CONTRO LA SANTITÀ DELL’EUCARISTIA E LA SIMULAZIONE DELL’AZIONE LITURGICA (CANN. 1367; 1378 §2, 1°; 1379).
          Autori: LÁSZLÓ BAKÓ.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă