Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   NAGY K��ROLY ZSOLT    
    Sárospatak Reformed Academy, Hungary. Email: carolusmagnus@freemail.hu.    
           
  28-01-2023     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  „IN HIS OWN IMAGE” – PHOTOGRAPHS OF MISSIONARIES AS THE SOURCE OF CHURCH HISTORY/„A MAGA KÉPÉRE...” – MISSZIONÁRIUSOK FOTOGRÁFIÁI MINT AZ EGYHÁZTÖRTÉNET FORRÁSAI.
          Autori: NAGY KÁROLY ZSOLT.

2.  CHANGES IN THE IDEA OF PROGRESS IN THE PROCESSES OF CHANGE IN THE HUNGARIAN REFORMED IDENTITY DURING THE PAST CENTURY | A HALADÁS ESZMÉJÉNEK VÁLTOZÁSAI A MAGYAR REFORMÁTUS IDENTITÁS VÁLTOZÁSÁNAK FOLYAMATAIBAN AZ ELMÚLT ÉVSZÁZAD SORÁN | SCHIMBĂRILE NOȚIUNII DE PROGRES ÎN PROCESUL SCHIMBĂRII IDENTITĂȚII REFORMATE MAGHIARE DIN ULTIMUL SECOL.
          Autori: NAGY KÁROLY ZSOLT.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă