Articole cu acelaşi autor

Pentru autorul curent, in partea a doua a paginii sunt înşirate toate articolele în care acesta este autor şi/sau coautor. Prin selectarea titlului articolului, vor apărea date privind ediţia în care acesta a apărut, precum si rezumatul.

 
           
         
    Detalii autor  
           
  Nume autor:   ADRIAN APAN    
    Faculty of History, Geography and International Realations, University of Oradea.    
           
  17-07-2024     
      
 
    Articole cu acelaşi autor  
         
 
1.  FROM THE CORRESPONDENCE OF THE BISHOPS VASILE ERDELI AND IOSIF POP SZILAGHI WITH ARCHBISHOP ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU / DALLA CORRISPONDENZA DEI VESCOVI VASILE ERDELI E IOSIF POP SZILAGHI CON ARCIVESCOVO ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU.
          Autori: ADRIAN APAN.

2.  FOUNDATION "BISHOP DEMETRIU RADU" – DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS.
          Autori: ADRIAN APAN.

3.  THE DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS ON THE SITUATION OF ROMANIAN ECCLESIASTICAL INSTITUTIONS DURING 1940 - 1944 IN NORTHWEST TRANSYLVANIA / CONTRIBUTI DOCUMENTARI RIQUARDANTI LA SITUAZIONE DEGLI INSTITUTI ECCLESIASTICI ROMENI NEL PERIODO 1940 – 1944 NEL NORD - VEST DELLA TRANSILVANIA .
          Autori: ADRIAN APAN.

4.  BOOK REVIEWS: 300 YEARS FROM ROMANIAN CHURCH UNION WITH THE CHURCH OF ROME IN TRANSYLVANIA, COORD. GORUN AND HORIA POP OVIDIU GHEORGHE, CLUJ UNIVERSITY PRESS, CLUJ, 2000, 333 P..
          Autori: ADRIAN APAN.

5.  NEW INFORMATIONS ABOUT THE FAITH OF CONVICTS AND PRISONERS OF WAR IN THE COUNTY OF BIHOR BETWEEN 1944-1945..
          Autori: ADRIAN APAN.

6.  BOOK REVIEWS: IOAN VASILE LEB (eds.), Tolerance and Coexistence in Transylvania XVII - XIX Limes and the Cluj University Press, 2001.
          Autori: ADRIAN APAN.

7.  FROM THE HISTORY OF THE GREEK-CATHOLIC THEOLOGICAL SEMINARY FROM ORADEA / DALLA STORIA DEL SEMINARIO TEOLOGICO GRECO – CATTOLICO DI ORADEA .
          Autori: ADRIAN APAN.

8.  BOOK REVIEWS: OLIVIER GILLET, RELIGION AND NATIONALISM. IDEOLOGY OF ROMANIAN ORTHODOX CHURCH UNDER COMMUNISM, TRANSLATED BY MARIANA PETRISOR, BUCHAREST, 2001, 313 P..
          Autori: ADRIAN APAN.

9.  BOOK REVIEWS: JUSTICE AND MORALITY, LOGOS ’94, ORADEA, 2000 .
          Autori: ADRIAN APAN.

10.  BOOK REVIEWS: THE TWO CENTURIES OF NATIONAL MYTHOLOGY, HUMANITAS, BUCHAREST, 1999 .
          Autori: ADRIAN APAN.

11.  INFORMAŢII DOCUMENTARE PRIVIND LOCALITATEA, ŞCOALA ŞI BISERICA DE RIT CALVIN DIN VALEA LUI MIHAI.
          Autori: ADRIAN APAN.

12.  ASPECTS OF SECRETS OPERATIONS FROM THE OFFICES OF BIHOR FOR EXTERMINATION OF THE GREEK – CATHOLIC CHURCH BEETWEN 1941- 1958.
          Autori: ADRIAN APAN.

 
         
     
         
           
    Revenire la pagina precedentă