The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 2 / 2006  
         
  Article:   ILIE`S ESCHATOLOGICAL ROLE. JEWISH AND CHRISTIAN EXPECTATIONS / ROLE ESCHATOLOGIQUE D’ELIE ATTENTES JUIVES ET CHRETIENNES.

Authors:  MENAHEM MACINA.
 
       
         
  Abstract:  Rolul escatologic al lui Ilie. Aşteptări iudaice şi creştine. În scurta sa introducere, autorul ia act de ceea ce iudeii aşteaptă încă, în ziua aceea, un Mesia pe care creştinii îl afirmă ca deja venit, în persoana lui Isus şi îşi face proprie afirmaţia cardinalului Etchegarray, conform căreia, şi unii, şi alţii sunt „în situaţia de contestare reciprocă”. Remarcă totuşi că, spre deosebire de iudei, creştinii nu cred în întoarcerea lui Ilie decât cu reticenţă, când nu îi neagă, pur şi simplu perspectiva. Pentru a încerca să corecteze această lacună regretabilă, A. trasează marile linii ale unei aduceri aminte a canonicităţii – iudaice şi creştine – a acestei credinţe, înainte de a propune o expunere a intuiţiei care prezidează eseul său teologic, structurat în cinci părţi. Prima tratează despre planul lui Dumnezeu de a stabili Împărăţia Sa pe pământ şi, urmând Scripturile, retrasează geneza regalităţii lui Dumnezeu asupra lui Israel şi a refuzului poporului evreu de a fi condus de un Dumnezeu invizibil (cf. 1 Sam 8,7). Dincolo de eşecul acestei regalităţi smulse (cf. Os 13,11), care ajunge la schisma între cele două regate, Iuda la sud şi Efraim la nord (cf. 1 Regi 12,21-24), se conturează trama planului iniţial al lui Dumnezeu asupra creaţiei şi a omenirii: Dumnezeu va stabili Împărăţia sa „pe pământ, precum în cer” (cf. Mt 6,10) şi o va impune poporului său (cf. Iez 20,33), pentru a-l conduce la plinătatea vocaţiei sale. A. ia în serios profeţiile biblice care vestesc gestul apocaliptic al „Zilei Celui Veşnic” (cf. Iez 30,3), care va deschide era mesianică aşteptată de către iudei şi creştini, „cele două familii pe care Dumnezeu le-a ales” (cf. Ier 33,24) şi pe care Ilie va veni să o inaugureze şi să-i apere de neamurile coalizate (cf. Ps 2 şi Fap 19,19).A doua parte descrie, în dubla lumină a Scripturii şi a tradiţiei rabinice, faptele taumaturgice din viaţa lui Ilie şi schiţează tematica misterioasă a întoarcerii sale escatologice, care va fi aprofundată în continuarea articolului.  
         
     
         
         
      Back to previous page