The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Issue no. 1 / 2004  
         
  Article:   UNIVERSAL ASPECT OF THE GADAMERIENE HERMENEUTICS (A SHIFT FROM THE PHILOSOPHIC HERMENEUTICS TO THE HERMENEUTIC PHILOSOPHY?) / DER UNIVERSALE ASPEKT DER GADAMERSCHEN HERMENEUTIK. (EIN SCHRITT VON DER PHILOSOPHISCHEN HERMENEUTIK ZUR EINER HERMENEUTISCHEN PHILOSOPHIE?).

Authors:  ALINA NOVEANU.
 
       
         
  Abstract:  Aspectul universal al hermeneuticii gadameriene (O trecere de la hermeneutica filosoficĂ la o filosofie hermeneutică?) Hermeneutica filosofică gadameriană îşi are expresia cea mai concentrată în enunţul „Fiinţa ce poate fi înţeleasă, este limbă“ (Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache), acesta fiind totodată punct de plecare al unora dintre dezbaterile filosofice cele mai reprezentative ale secolului XX, (Gadamer-Habermas, Gadamer-Derrida). Textul de faţă îşi propune urmărirea genezei acestei idei în cadrul lucrării „Adevăr şi metodă“ pornind de la concepssia gadameriană asupra limbajului (Sprache) însseles ca şi comunicare (Gespräch). Acestei structurări a limbajului pe principiul întrebării şi răspunsului (şi niciodată a enunţului pur) îi corespunde comprehensiunea (Verstehen) ca proces dinamic, ca înţelegere cu celălalt (Verständigung). Dată fiind această dependenţă a actului comprehensiunii de limbaj, acesta din urmă determinând atât obiectul cât şi desfăşurarea procesului (Vollzug) comprehensiunii, aspectul universal al hermeneuticii este prin urmare legat în mod firesc în cadrul concepţiei gadameriene, de limbă. Cu toate acestea, fiinţa nu devine prin aceasta în mod automat, limbă. Accentul în cadrul propozissiei „Fiinţa ce poate fi înţeleasă, este limbă“, este purtat de acel poate, sensul expresiei deplasâdu-se astfel: „Fiinţa, în măsura în care aceasta poate şi va fi înţeleasă, este (va deveni în urma actului comprehensiunii) limbă“. Textul arată că această interpretare va permite totodată trecerea de la o hermeneutică filosofică (ca cercetare a comprehensiunii) la o filosofie hermeneutică,ca raportare comprehensivă la modurile în care fiinţa devine manifestă, la ceea ce putem numi universul hermeneutic sau „lume“.  
         
     
         
         
      Back to previous page