The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - ARON GURWITSCH, SKETCH OF THE CONSTITUTIVE PHENOMENOLOGY, PARIS, VRIN, 2002, 418 P. .

Authors:  DORU C. STICLEŢ.
 
       
         
  Abstract:  Cartea pe care avem ocazia să o prezentăm aici are în spate o istorie de mai mult de 50 de ani. În condiţiile exilului său francez, Aron Gurwitsch (1901-1972) ţine, în calitate de asociat al Institutului de Istorie a Ştiinţelor al Sorbonei, o serie de conferinţe cu caracter introductiv în fenomenologie. În acelaşi an, 1937, începe să lucreze la “Schiţa fenomenologiei consti¬tutive”, dezvoltând mai pe larg ideile prezente în conferinţele amintite. Istoria turbulentă a acelor ani a împiedicat însă publicarea ei, ea rămânând în faza de corectare. Odată cu înfrân¬gerea Franţei, drumul exilului îl duce pe Gurwitsch în S.U.A., unde devine, împreună cu Alfred Schütz, un adevărat întemeietor de şcoală fenomenologică. Fostul său elev american, Lester Embree, descrie pe larg în a sa introducere circumstanţele care au făcut ca “Schiţa…” să rămână aproape uitată în fondul Gurwitsch de la Universitatea Duquesne, S.U.A. Astfel publicarea ei în 2002, la Vrin, reprezintă un veritabil eveniment editorial. Ea se dovedeşte valoroasă nu doar prin ideile pe care le cuprinde, ci şi prin lumina care o face în “pre-istoria” fenomenologiei franceze (ştiută fiind influenţa exercitată de Gurwitsch asupra lui Merleau-Ponty). Aici găsim totodată în gestaţie ideile ce vor face cunoscută în domeniul fenomenologiei “Teoria câmpului conştiinţei” (1957).  
         
     
         
         
      Back to previous page