The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1-2 / 2004  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - STEPS TOWARDS INTEGRATION. RELIGION AND HUMAN RIGHTS IN ROMANIA, COORDINATOR SANDU FRUNZĂ, LIMES PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2004.

Authors:  AUREL-DANIEL BUMBAŞ-VOROBIOV.
 
       
         
  Abstract:  În iunie 2004, a apărut la Editura Limes volumul Paşi spre integrare. Religie şi drepturile omului în România, coordonat de Sandu Frunză. Cartea reproduce în cele trei părţi ale sale expunerile şi discuţiile workshop-ului cu acelaşi nume, care a avut loc în perioada 11-13 martie 2004 la Cluj şi a fost organizat de Catedra de Filosofie Siste¬matică a Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi de SACRI, cu ajutorul Ambasadei Olandei în România, prin programul Matra Kap. Volumul are ca temă generală raportul şi modalităţile de adecvare a diferitelor tradiţii religioase şi a instituţiilor acestora la lumea laică contem¬porană europeană, a cărei model demo¬cratic se află în continuă transformare şi reajustare la noile exigenţe pe care le ridică construcţia Uniunii Europene. În cuprinsul cărţii se pun în discuţie, în special, poziţiile pe care România le-a avut, le are sau le poate avea faţă de problemele pe care le ridică raportul dintre religie şi drepturile omului.  
         
     
         
         
      Back to previous page