The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, PHILOSOPHY OF LAW / ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, PHILOSOPHIE DU DROIT.

Authors:  CIPRIAN SASSU.
 
       
         
  Abstract:  Dezvoltând o temă aleasă inclusiv pentru teza sa de doctorat – „Sistemul dreptului. Filosofie şi drept în gândirea lui Fichte", P.U.F., 1986 – Renaut, alături de Sosoe, încercă o abordare a filosofiei dreptului din perspectiva criti-cistă a unui curent de gândire ce se originează la Kant şi se împlineşte la Rawls. Renaut face parte dintre acei filosofi care au preluat radicalitatea interogaţiei asupra problemei subiec-tului care a dominat scena dezbaterilor intelectuale de la Heidegger până la post-deconstructivişti. Însă, dezvoltările oferite temei alese nu s-au rezumat la a face apologia ideologiei antiumaniste, ci se încearcă o temperare a argu-mentaţiei în maniera rawlsiană.  
         
     
         
         
      Back to previous page