The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   BOOK REVIEWS - PHENOMENOLOGY, SEMANTICS, ONTOLOGY. HUSSERL AND THE AUSTRIAN LOGIC TRADITION /PHENOMENOLOGIE, SEMANTIQUE, ONTOLOGIE. HUSSERL ET LA TRADITION LOGIQUE AUTRICHIENNE.

Authors:  DORU C. STICLEŢ.
 
       
         
  Abstract:  Fără îndoială, Jocelyn Benoist a devenit în ultimii ani una din perso-nalităţile proeminente ale fenomeno-logiei franceze. El are deja în spatele său o operă care conţine nu mai puţin de şapte cărţi, diverse colaborări la volume colective şi un impresionant număr de articole în reviste filosofice de prestigiu. Probabil reprezentantul cel mai de seamă al unei noi generaţii în fenomenologia franceză, el descrie în aceasta a treia carte a sa - Phéno-ménologie, sémantique, ontologie - orientarea generală a acestei generaţii. Dar, departe de a se constitui într-un alt banal manifest, cartea marchează conşti-entizarea de către autor a esenţei şi noutăţii abordarii sale şi impune (nu în mod general-normativ, ci probînd în scris) un nou mod de a face fenomenologie.  
         
     
         
         
      Back to previous page