The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Issue no. 1 / 2002  
         
  Article:   ETHICAL AND RELIGIOUS VALUES IN CONTEMPORARY FEMINISM.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Discuţia despre valori în termenii unei “filosofii a valorii” conştientă de limitele dar şi de autonomia sa în cîmpul teoriilor filosofice este una de dată recentă. Chiar dacă o cercetare a precursorilor acesteia ar detecta astfel de preocupări la majoritatea filosofilor (începînd cu Platon, care este poate primul ce schiţează o teorie coerentă ce ierarhizează principalele valori general recunoscute – Binele, Adevărul şi Frumosul, dar fără a ne opri la el) o disciplină independentă preocupată exclusiv de statutul valorilor există de cel mult două secole.  
         
     
         
         
      Back to previous page