The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA PHILOLOGIA - Issue no. 3 / 2016  
         
  Article:   THE 25TH ANNIVERSARY OF NORWEGIAN TEACHING AT BA LEVEL, AND THE 15TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF SCANDINAVIAN LANGUAGES AND LITERATURE AT BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY / 25-ÅRSJUBILEET AV NORSKUNDERVISNINGEN PÅ BACHELORNIVÅ, OG 15-ÅRSJUBILEET AV INSTITUTTET FOR SKANDINAVISKE SPRÅK OG LITTERATUR VED BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITETET.

Authors:  SANDA TOMESCU BACIU.
 
       
         
  Abstract:  Dette spesialnummeret av Studia Univeristatis Babeş-Bolyai. Philologia tilbyr plass til utgivelsen av bidrag som presenterer norsk språk, litteratur og kultur, forfattet av de fleste gjesteforeleserne som har besøkt Instituttet for skandinaviske språk og litteratur ved Filologifakultetet i de siste femten årene. Denne utgivelsen markerer 25-årsjubileet av norskundervisningen i Cluj på bachelornivå, og også 15-årsjubileet av Instituttet for norsk språk og litteratur. Jeg vil uttrykke en varm takk til gjesteforeleserne hvis akademiske og vitenskapelige prestisje og bidrag beærer både tidsskriftet Studia og Babeş-Bolyai-Universitetet. Artiklene omfatter et bredt antall forskningsemner, og formidler en dypere forståelse av norsk språk og kultur, både i en skandinavisk og en internasjonal sammenheng. Samtidig er disse artiklene et uttrykk for den nære norsk-rumenske kulturkontakten som har blitt utviklet ved hjelp av norske institusjoner og universiteter i samarbeid med norskfaget i Cluj gjennom 25 år.  
         
     
         
         
      Back to previous page