The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   NATIONALIZED PROPERTY.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Nu se putea reţine că statul român a preluat imobilul litigios fără titlu, de vreme ce antecesorul reclamantelor nu intra în categoriile sociale exceptate de la naţionalizare – fiind doar pensionabil, nicidecum pensionar, după cum solicită Decretul nr. 524/1955. În plus, restituirea în natură nu este posibilă şi pentru că reclamantele primiseră deja despăgubiri în baza Legii nr.112/1995, când comisia a constatat că imobilul face parte din patrimoniul societăţii pârâte legal privatizate la care aceasta făcuse substanţiale îmbunătăţiri.  
         
     
         
         
      Back to previous page