The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 2 / 2002  
         
  Article:   THE LAND FUND.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Dispoziţiile art.34 din Legea nr. 1/2000 sunt aplicabile în speţă şi decizia tribunalului trebuie modificată în tot, din moment ce terenul litigios trecuse în proprietatea Primăriei Bârlad ca urmare a exproprierii pentru utilitate publică în baza Decretului nr. 94/1949, rezervorul construit pentru alimentarea oraşului nu mai este în prezent funcţional, iar porţiunea rămasă libeăã şi revendicată în termenul legal de către recurent nu este necesară întreţinerii sau unei eventuale repuneri în funcţiune a rezervorului.  
         
     
         
         
      Back to previous page