The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA IURISPRUDENTIA - Issue no. 1 / 2008  
         
  Article:   INFO : DOCTORAL THESIS SUPPORTED (JANUARY-JUNE 2008) / TEZE DE DOCTORAT - IANUARIE-IUNIE 2008.

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:  Teoria formării progresive a contractelor îşi extrage seva din constatarea unui decalaj între explicaţia tradiţională a genezei instantanee a convenţiilor şi situaţiile practice în care voinţa juridică se maturizează progresiv, prin parcurgerea unei evoluţii cuprinzând două sau mai multe etape decisive. Atât consimţământul la contractul final, cât şi obiectul convenţiei finale pot prinde contur în chip etapizat, drepturile şi obligaţiile ce vor fi generate pentru părţi de către viitoarea convenţie fiind supuse unui proces mai mult sau mai puţin lent ori sacadat de negociere ori de reflexie. Reprezintă cazuri de formare progresivă a obiectului contractului final oferta cu rezerve obiectuale (a), acordurile parcelare (b), promisiunea sinalagmatică de contractare (c), promisiunea unilaterală de contract (d) (din perspectiva „fixării ofertei” de vânzare în interiorul promisiunii). Situaţiile de formare succedanee a obiectului contractual reprezintă, concomitent, şi ipoteze de formare progresivă a însuşi consimţământului la act: alegerea finală (determinarea) obiectului contractului are loc printr-o „completare” a fragmentului de consimţământ livrat de către una ori ambele părţi în etapele anterioare ale procesului generator de contract.  
         
     
         
         
      Back to previous page