The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 3 / 2003-2004  
         
  Article:   THE GOETHE CELEBRATION IN 1849, "PHOTOGRAPHS TAKEN AT THE HOUR OF BIRTH AFTER 100 YEARS BY VOGEL F." / DIE GOETHEFEIER 1849, "PHOTOGRAPHIERT AUFGENOMMEN ZUR STUNDE DER GEBURT NACH 100 JAHREN VON F. VOGEL".

Authors:  .
 
       
         
  Abstract:   În anul 1849 se împlinea centenarul naşteri poetului Johann Wolfgang Goethe, motiv pentru care cercurile burgheze din Frankfurt au consituit un comitet de organizare al acestei sărbători. În prealabilul comemorării ziarele s-au străduit să creeze o atmosferă favorabilă acestui eveniment. Goethe nu era încă la începutul secolului al XIX-lea marele erou naţional german, rolul acesta aparţinându-i pe atunci lui Friedrich Schiller care prin dramele sale "die Räuber" ("Hoţii") sau "Whilhelm Tell" se bucura de o popularitate deosebită. Goethe era din contra privit ca "reacţionar" şi aservit nobilimii. La 28 august 1848 a avut loc un marş sărbătoresc, alaiul fiind constituit din mai multe grupări care au purces separat spre monumentul din centrul oraşului închinat lui Goethe. Întâlnirea tuturor grupărilor a avut loc în faţa acestui monument împodobit în mod deosebit pentru comemorare. Această decorare omagială este imortalizată de fotograful Carl Friedrich Vogel în fotografii şi negative pe bază de săruri de argint din care astăzi numai negativele mai există în posesia casei Goethe din Frankfurt. Trei din acestea reprezintă casa lui Goethe din Frankfurt, două întrega piaţă Goethe din acelaşi oras cu monumentul poetului împodobit, un ansamblu de trei constituie o împărţire a întregii panorame pe segmente pentru o mai bună viziune în detaliu şi în fine ultimile două reprezintă drapelele postate simetric unul la stânga şi unul la dreapta monumentului. Astăzi este cunoscut faptul că aceste imagini au folosit ca model pentru cele două schiţe ale graficianului Gottlieb Bauer care la rândul lor au fost utilizate şi ele de model pentru ilustraţia oficială apărută cu ocazia centenarului în ziarul "Leipziger Illustrierte Zeitung". Comparând atent imaginile originale ale fotografului Vogel costatăm că dintr-o sărbătorire relativ modestă, pe care masa mare a breslelor a boicotat-o, graficianul Bauer crează o sărbătoare naţională germană de mare anvergură introducând pur si simplu fantezist o masă mare de reprezentanţi ai meseriaşilor cu însemnele breslei din care proveneau, sub forma de drapele şi mai sus de toate un steag naţional german în stânga monumentului. Cu aceasta ilustraţie de ziar ia astfel naştere imaginea propagandistică ideală a unui stat naţional german cu Goethe ca erou national şi cu burghezia ca forţă conducătoare.  
         
     
         
         
      Back to previous page