The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 2 / 2005  
         
  Article:   BOOK REVIEW - ADRIAN ANDREI RUSU, CASTELAREA CARPATICĂ. FORTIFICAŢII SI CETĂŢI DIN TRANSILVANIA SI TERITORIILE ÎNVECINATE (SEC. XIII-XIV), CLUJ-NAPOCA: MEGA PUBLISHING HOUSE, 2005, 654 P. AND A CD-ROM.

Authors:  OVIDIU PECICAN.
 
       
         
  Abstract:  După două decenii de asteptare activă, care i-au prilejuit nu numai schimbarea radicală a contextului social-politic al cercetării, ci si lecturi odinioară interzise, săpături arheologice abundente, reflecţii mereu reluate si contacte cu alţi specialisti, Adrian Andrei Rusu îşi publică, în sfârsit, teza de doctorat de odinioară sub titlul de Castelarea carpatică. Fortificaţii si cetăţi din Transilvania si teritoriile învecinate (sec. XIII - XIV). Strădania perseverentă a autorului se lasă descifrată la fiecare pagină, referinţele abundând, problematica etalându-se generos cu deschideri noi, uneori surprinzătoare, si într-o notă de efervescenţă polemică mai cu toată lumea (de la clasici si somităţi la colegi de generaţie ori mai tineri). Masivul volum beneficiază de o prezentare grafică excelentă, iar abordarea savant-monografică l-a condus la dimensiunile fizice care susţin, până la urmă, celelalte dimensiuni, parametrii calitativi care îi conferă anvergura.  
         
     
         
         
      Back to previous page