The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA HISTORIA - Issue no. 2 / 2004  
         
  Article:   THE JEWISH SCHOLAR IN THE OLD KINGDOM BETWEEN TRADITION AND MODERNIZATION (THE 19TH CENTURY).

Authors:  SIMONA FĂRCĂŞAN.
 
       
         
  Abstract:  Cărturarul evreu în Vechiul Regat între tradiţie şi modernitate (secolul XIX). Lucrarea de faţă îşi propune sã puncteze un moment semnificativ din evoluţia fenomenului cultural evreiesc în veacul al XIX-lea, timp de mari prefaceri şi "renovaţie" la toate nivelele societăţii evreieşti, vãzut din perspectiva participanţilor activi la aceste ireversibile transformări, care-şi asumă nobila misiune de a contribui prin toate mijloacele la "renaşterea naţiei israelite". Tranziţia de la o societate de tip tradiţional, ce se defineşte în primul rând prin participarea la valorile sacrului, la o societate dinamică, fragmentată, confruntată din ce în ce mai intens cu provocările modernităţii, antrenează un grup de intelectuali, cu o conştiinţă de sine deliberat afirmată, într-un efort de remodelare a tuturor palierelor vieţii evreieşti, de restructurare şi reierarhizare a valorilor intelectuale, strădanie subordonată unui întreg program cultural, care stă sub semnul creării unor punţi cât mai solide cu lumea înconjurătoate. La fel de pătruns de sentimentul responsabilităţii sociale ca şi colegii săi de generaţie români, cărturarul evreu se implică tot mai mult în prezent, concentrându-se cu precădere asupra perfecţionãrii învăţământului şi diversificării ofertei de lectură, cu scopul de a găsi soluţii cât mai eficiente pentru o minoritate care, în ansamblul ei, doreşte cu aceeaşi ardoare sã se integreze şi sã-şi păstreze identitatea culturală.  
         
     
         
         
      Back to previous page