The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA GEOGRAPHIA - Issue no. 2 / 2003  
         
  Article:   PROFESSOR GRIGOR P. POP AT SEVEN DECADES OF LIFE.

Authors:  P. COCEAN.
 
       
         
  Abstract:  Descins în citadela Almei Mater Napocensis dintr-un sat cuibărit de geneze la obârşia unei văi tributare Someşului (Valea Vadului, puţin în aval de Dej), Calna, profesorul Grigor Pop a reuşit, prin strădania şi efortul depuse neîncetat, timp de peste cinci decenii, să întregească o operă de geograf redutabilă. Purtând adânc întipărită în suflet pecetea învăţămintelor locului natal, că nimic nu vine de la sine ci doar prin muncă statornică, prin abnegaţie şi, uneori, chiar prin sacrificiu, el şi-a clădit edificiul spiritual şi profesional totodată cu migala şi răbdarea transilvăneanului neaoş. Unde graba, încropeala şi superficialitatea n-au ce căuta, unde precizia, obiectivitatea şi cumpănita judecare a relaţiilor şi interrelaţiilor trebuie să primeze. Astfel, a reuşit să reliefeze trăsăturile geografico-umane ale ţării, mai întâi într-o cunoscută lucrare dedicată Geografiei Umane a României, încă în anii 1972 şi 1974, să fixeze parametrii desfăşurării aceloraşi fenomene şi procese în lucrarea „Câmpia de Vest – Studiu Geografico-Uman” (teză de doctorat susţinută la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, sub îndrumarea profesorului Ion Şandru).  
         
     
         
         
      Back to previous page