The STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI issue article summary

The summary of the selected article appears at the bottom of the page. In order to get back to the contents of the issue this article belongs to you have to access the link from the title. In order to see all the articles of the archive which have as author/co-author one of the authors mentioned below, you have to access the link from the author's name.

 
       
         
    STUDIA EPHEMERIDES - Issue no. 1 / 2003  
         
  Article:   COMMUNICATION SCIENCES EDUCATION AND MASS COMMUNICATION TEACHING PHILOSOPHIES.

Authors:  DORU POP.
 
       
         
  Abstract:  Ştiinţele comunicării şi educaţia în ştiinţele comunicării de masă. În ultimul deceniu ştiinţele comunicării şi educaţia în ştiinţele comunicării de masă au cunoscut o dezvoltare extraordinară. Această dezvoltare a mers în tandem cu evoluţia fenomenului media în România post-decembristă, nevoia de profesionişti ai domeniului fiind alimentată de înfiinţarea de noi instituţii de învăţământ. Profesionalizarea mass-media nu a coincis însă întotdeauna cu profesionalizarea educatorilor. Premisa fundamentală rămâne aceea că absenţa unei sistem pedagogic coerent şi modern nu permite nici îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ, nici dezvoltarea profesiei în ansamblul ei.Studiul de faţă propune câteva filosofii pedagogice de ultimă oră, care pot să reprezinte fundamentul teoretic şi metodologic al procesului educativ, pentru realizarea unui context modern de predare şi învăţare. Formarea formatorilor în domeniul ştiinţelor comunicării nu este o necesitate, ci o obligaţie a sistemului românesc de învăţământ.  
         
     
         
         
      Back to previous page