Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   TEMA FECIOAREI CU PRUNCUL - DE LA ICOANA BIZANTINĂ LA RETABLUL APUSEAN DIN PERIOADA PROTORENAŞTERII ITALIENE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  În ultimele veacuri şi cu prisosinţă după Conciliul Vatican I , Biserica Romano – Catolică recunoaşte Mariei pe lângă meritul de a fi Născătoare de Dumnezeu şi cel de Pururea Fecioară consfinţite la Sinodul Ecumenic de la Efes (431) , şi cel al Imaculatei Concepţiuni, al Ridicării cu trupul la cer, precum şi acela de a fi împreună Comântuitoare alături de Hristos. Prezenţa Fecioarei tot mai pilduitoare dovedită prin arătările sale de la Lourdes ori Fatima acceptate de Biserica Apuseană, dar şi rolul major pe care îl are în spaţiul creştin ortodox, ne-au făcut să considerăm această cercetare majoră. Considerându-o de asemenea, esenţială, atât ca deschidere spre universul teologic, de unde provine, cât şi în mod special, reprezentativă pentru cel artistic. Dacă în pictura bizantină tema Fecioarei cu Pruncul este tributară canonului Erminiei, ca de altfel întregul repertoriu iconografic răsăritean, în spaţiul de răspândire a Bisericii Romano – Catolice, de exemplu în Italia, asistăm la o diversificare şi multiplicare a ei.

Cuvinte cheie: Fecioară, Bizantin, Dueccento, Treccento, Cimabue, Paolo Veneziano, Creştin
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă