Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   ASPECTE MISIONARE ÎN EPISTOLA CĂTRE DIOGNET.

Autori:  ANA BACIU.
 
       
         
  Rezumat:  Epistola către Diognet s-a păstrat într-un unic manuscris, inserat în Codicele Argentoratensis 9, din secolul al XIII-lea - al XIV-lea care a fost editat de către Henri Estienne, la Paris, în anul 1592, acesta stabilindu-i şi titlul actual. Epistola se structurează în douăsprezece capitole, fără a avea un prolog şi un epilog propriu-zis. În primul capitol se formulează trei întrebări, aparţinând păgânului Diognet, care constituie, tema de dezbatere a acestei epistole: Cine este Dumnezeu, în care cred creştinii şi de ce aceştia nu consideră demni de adorare zeii elinilor şi nu adoptă credinţa iudeilor; Ce înseamnă dragostea creştinească şi de ce creştinii dispreţuiesc lumea şi moartea şi de ce religia creştină a apărut în acel moment şi nu mai devreme. Autorul aduce argumente solide pentru combaterea idolatriei, face referiri la condiţia spirituală a iudeilor, la prezentarea portretistică a creştinilor, la superioritatea religiei creştine, care se regăseşte în morala şi în sprijinul evidenţierii cucerniciei creştinilor, creştinismul fiind prezentat ca revelaţie a Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, pune în discuţie problema iubirii, sub trei aspecte: iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, a omului faţă de Dumnezeu şi a omului faţă de aproapele său, şi se încearcă o clarificare a ipostasurilor dumnezeieşti. Dumnezeu este o Treime de Persoane absolute, supreme, prin care iradiază iubirea şi infinitatea sa. Epistola către Diognet constituie prezentarea unui mod de viaţă, cu totul nou şi superior, din perspectiva unei experienţe creştine, care va contribui la edificarea teologiei viitoare.

Cuvinte cheie: epistolă, creştin, religie creştină, revelaţie, Cuvântul lui Dumnezeu, iubire, Treime.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă