Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   SENSUL ISTORIC-ESHATOLOGIC AL CULTURII ŞI CONTRAFACERILE ACESTUIA ÎN CADRUL CULTURII SECULARIZATE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Prezentul studiu pune în lumină relaţia dintre teologie şi cultură plecând de la modelul absolut al Persoanei divino-umane a lui Hristos şi de la formularea teologico-dogmatică a hristologiei prin dogma de la Calcedon. Autorul vorbeşte despre pozitivitatea teologiei ortodoxe vis-a-vis de cultură, despre principiul selecţiei pe care teologia ortodoxă îl cultivă în raport cu cultura fiecărei epoci şi despre criteriul revelaţional din perspectiva căruia creştinii se raportează la cultura vremii lor. Cultura nu are numai un sens strict istoric-imanent aşa cum se înţelege ea în cadrul unei lumi secularizate, ci şi un sens eshatologic profund, putând fi orientată de către om înspre Împărăţia lui Dumnezeu. Teologia ortodoxă afirmă necesitatea asumării de către Biserică a culturii fiecărei epoci în ceea ce are ea pozitiv şi în transfigurarea acesteia. În acest sens între cult, cultură şi sfinţenie există o relaţie strânsă aşa după cum există o relaţie strânsă între raţiune şi credinţă, între raţiune şi mistică.

Cuvinte cheie: cultură-sfinţenie, secularizare-transfigurare, istoric-eshatologic
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă