Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.2 din 2012  
         
  Articol:   TAINA MASLULUI - VINDECARE SPRE ÎMPĂRĂŢIE.

Autori:  VALER BEL.
 
       
         
  Rezumat:  Studiul de faţă precizează temeiurile biblice şi teologice precum şi sensul Tainei Maslului, în cadrul slujirii vindecătoare a Bisericii. El se întemeiază pe analiza textelor Noului Testament, a unor lucrări din Biserica primelor veacuri creştine, a textelor liturgice precum şi a celor mai noi lucrări de referinţă. Taina Maslului este săvârşită de către Biserică pentru vindecarea sufletească şi trupească a credincioşilor bolnavi. Ea se întemeiază în faptul că Mântuitorul Iisus Hristos însuşi a iertat păcatele şi a vindecat pe cei bolnavi. Minunile care însoţesc propovăduirea lui Iisus descriu, şi în acelaşi timp deschid Împărăţia pe care El o propovăduieşte, ele sunt semne ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Slujirea tămăduitoare a lui Iisus este, astfel, parte integrantă a misiunii Sale, în cadrul căreia cuvintele şi lucrările Sale constituie un tot unitar. Misiunea lui Iisus Hristos se continuă în misiunea Apostolilor şi a Bisericii, căci Mântuitorul Iisus Hristos, încă în timpul slujirii Sale pământeşti, a ales pe Apostoli şi pe ucenici şi i-a trimis să propovăduiască Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi le-a dat puterea şi porunca vindecării bolnavilor. Hristos cel înviat şi înălţat însuşi, ca „Doctorul sufletelor şi trupurilor noastre”, vindecă sufleteşte şi trupeşte la rugăciunea Bisericii. Taina Maslului săvârşită în Biserică şi de către întreaga Biserică locală, după cum se arată în Epistola sfântului Iacob, ţinteşte însănătoşirea sufletească şi trupească a bolnavului şi integrarea lui în comunitate, în Biserica-Trupul lui Hristos, ca anticipare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în Taina Maslului vindecă în primul rând prin faptul că luminează sensul vieţii şi al sănătăţii ca daruri ale lui Dumnezeu. În acest context, suferinţa cauzată de boală este legată de Crucea lui Hristos – Care a suferit şi murit pentru noi şi a ajuns la înviere – şi este transformată prin aceasta în mijloc de biruinţă a suferinţei şi a bolii. Astfel, indiferent care este rezultatul în ceea ce priveşte însănătoşirea trupului, bolnavul este readus în realitatea în care a intrat prin Botez, adică este aşezat împreună cu Hristos pe calea Împărăţiei lui Dumnezeu. Aceasta este vindecarea ultimă spre care ţinteşte Maslul. Sfântul Maslu este o Taină pentru că scopul său ultim nu este numai restaurarea sănătăţii fizice, pe care Biserica o doreşte şi pentru care se roagă, ci intrarea omului în viaţa Împărăţiei. Căci în Hristos, toate din lume, sănătatea ca şi boala, bucuria şi suferinţa, au devenit înălţare şi intrare în această viaţă, aşteptarea şi anticiparea ei.

Cuvinte cheie: Biserică, Împărăţie, Maslu, vindecare, slujire
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă