Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2001  
         
  Articol:   RECENZII - DOREL MAN, DIDAHIILE, NORME DE EDUCAŢIE ŞI PASTORAŢIE, EDITURA PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2001, 272 P..

Autori:  ONUFRIE VINŢELER.
 
       
         
  Rezumat:  După informaţiile noastre, lucrarea elaborată de D. Man este prima lucrare de amploare din veacul al XXI-lea dedicată vieţii şi activităţii lui Antim Ivireanul (1716). Deşi titlul menţionează didahiile, care, fără îndoială, este opera de căpetenie a lui A. Ivireanul, ea reprezentând o lucrare de atitudine, prezenta monografie pune în discuţie şi alte probleme legate de viaţa şi activitatea lui A. Ivireanul. În predicile, în scrierile sale se reflectă o logică impecabilă a expunerii sale, de asemenea, rezultă o demnitate nealterată şi un spirit de dreptate şi cinste. În cuvintele rostite cu diferite ocazii A. Ivireanul dezvăluie anumite aspecte sociale şi morale rezultate din cauza unor situaţii economice existente în acea perioadă. Pe această linie el avertizează şi critică deopotrivă atât pe cei bogaţi şi mari, cât şi pe cei mici şi umiliţi, smeriţi, laici, mireni şi preoţi. Într-un cuvânt, el a denunţat moravurile societăţii din acel timp. În legătură cu cele menţionate se naşte întrebarea: cum de a putut şi şi-a permis să critice pe mai mari? Răspunsul este simplu: el nu provenea din marii proprietari feudali şi n-a avut familie pe care ar fi trebuit să o ridice la ranguri boiereşti, deci nu era legat de boierime şi nu era obligat să menajeze inegalităţile sociale.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă