Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2015  
         
  Articol:   BOOK REVIEW - DANIEL CORNELIU ȚUPLEA, GIANNI VATIMO – KRITIKER DER MODERNE UND PHILOSOPH DER EMANZIPATION. HERMENEUTIK UND NIHILISMUS (GIANNI VATTIMO – CRITIC AL MODERNISMULUI ȘI FILOSOF AL EMANCIPĂRII. HERMENEUTICĂ ȘI NIHILISM), SÜDWESTDEUTSCHER VERLAG FÜR HOCHSCULSCHRIFTEN, SAARBRÜCKEN 2015, 223 P.

Autori:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Rezumat:  Gianni Vattimo (n. 1936 în Torino, Italia), filosof și politician italian, este unul dintre cei mai importanți exponenți ai postmodernismului. Prin lucrarea de față autorul, Daniel Corneliu Țuplea, ne propune o incursiune în gândirea lui Vattimo printr-o originală analiză care urmărește două axe principale: perspectiva tematică și perspectiva monografică. După cuvântul înainte prin care suntem inițiați în problematicile și reperele metodologice asumate de autor, lucrarea este articulată în zece capitole, urmate de o concluzie finală și aparatul critic specific unei lucrări științifice.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă