Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2014  
         
  Articol:   CONCEPTUL DE INCULTURAȚIE ÎN TEOLOGIE ȘI ACULTURAȚIA ÎN SPAȚIUL CULTURAL EUROPEAN CONTEMPORAN/LE CONCEPT D’INCULTURATION DANS LA THEOLOGIE ET L’ACCULTURATION DANS LE MILIEU CULTUREL EUROPEEN.

Autori:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Rezumat:  Conceptul de inculturație în teologie și cel de aculturație în mediul cultural european. Migrațiile caracterizează lumea de azi. Aculturația este un proces cultural caracteristic contactului dintre indivizi sau grupuri diferite, în timp ce „inculturația", termen relativ recent în limbajul de specialitate teologic, se referă la Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu într-o cultură specifică, act care modelează manifestarea culturală a grupului respectiv. Globalizarea și migrațiile contemporane sunt un catalizator al confruntării dintre culturile desacralizate și secularizate de tip occidental modern, al universului spiritual „latent" al omului religios actual și, oamenii care încă-și păstrează identitatea culturală și confesională și manifestările lor culturale. Valul migrator contemporan este un element marcant pentru evoluția culturală a Europei. Prin înțelegerea raportului dintre migrație, aculturație, cultură, spiritualitate și religie, nu putem să avem o viziune sumbră a viitorului. Europa care se definește ca „modernă" și „secularizată" este pe moarte, în timp ce viitoarea Europă este pe cale de a se construi/constitui.

Cuvinte-cheie: incuturație, aculturație, Europa, migrație, religie
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă