Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
  Articol:   RELAŢII INTERCONFESIONALE ÎN ZONA PAROHIEI GRECO-CATOLICE DRĂGEŞTI. CAZUL FILIEI BUCUROAIA (1850-1900) / INTER-CONFESSIONAL RELATIONSHIPS IN THE GREEK-CATHOLIC PARISH DRĂGEŞTI. THE CASE OF THE BRANCH BUCUROAIA (1850-1900).

Autori:  SILVIU-IULIAN SANA.
 
       
         
  Rezumat:  

Relaţii interconfesionale în zona parohiei greco-catolice Drăgeşti. Cazul filiei Bucuroaia (1850-1900). Surprinderea detaliilor relaţiilor interconfe¬sionale în partea de sud-est a judeţului Bihor, unde comunităţile greco-catolice erau mici insule într-o mare de comunităţi ortodoxe, aduc la suprafaţă nenumărate întâmplări, cu situaţii diferite. Pentru a doua jumătate a secolului XIX-lea, comunitatea greco-catolică din Drăgeşti, trecută la Unire în anii neoabsolutismului (1856-1857), a avut de înfruntat atât rezistenţa venită din partea preoţilor ortodocşi din zonă şi a câtorva credincioşi tulburenţi, cât şi situaţia materială precară a parohiei, acest lucru datorându-se în mare măsură zonei, mai slabă din punct de vedere economic, cu credincioşi puţini la număr, care încă la 1886 aveau un nivel cultural scăzut. Aşadar, diversitatea situaţiilor surprind o comunitate greco-catolică care în primii ani s-a confruntat cu aşezarea identităţii sale greco-catolice, marcată, nu de puţine ori de intersectări cu membri confesiunii ortodoxe. Este vorba despre căsătorii mixte despărţite, cazuri de concubinate, slujirea sacramentelor şi sacramentaliilor (botez, căsătorii, înmormântări) la credincioşii celeilalte confesiuni, treceri de la o confesiune la alta şi, nu în ultimul rând, cazul trecerii, în grup, la confesiunea greco-catolică, a credincioşilor din localitatea Bucuroaia.

Cuvinte cheie: interconfesional, Drăgeşti, Bucuroaia, ortodox, greco-catolic, confesiune.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă