Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
  Articol:   IUBIREA CA MOTIVUL CEL MAI PROFUND AL SUFERINŢEI. O ANALIZĂ TEOLOGICO-FILOSOFICĂ CONFORM GÂNDIRII LUI TOMA DIN AQUINO ŞI A LUI IOAN PAUL AL II-LEA / L’AMOUR, EN TANT QUE CAUSE LA PLUS PROFONDE DE LA SOUFFRANCE. UNE APPROCHE PHILOSOPHICO-THEOLOGIQUE SELON LES PENSEES DE SAINT THOMAS D’AQUIN ET JEAN-PAUL II / LOVE AS THE DEEPEST REASON FOR SUFFERING. A PHILOSOPHICAL – THEOLOGICAL ANALYSIS FOLLOWING THE THINKING OF SAINT THOMAS AQUINAS AND OF JOHN PAUL II..

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Iubirea ca motivul cel mai profund al suferinţei. O analiză teologico-filosofică conform gândirii lui Toma din Aquino şi a lui Ioan Paul al II-lea. Suferinţa în dimensiunea sa fizică şi morală ne interpelează pe toţi. Care este cauza ei principală. Două perspective ne atrag atenţia: răul – care este o privare a fiinţei umane de binele necesar fizic sau moral – şi binele care este co-natural cu persoana umană şi destinaţia ei finală la fericire. Deci, răspunsul complet trebuie găsit în registrul binelui, al deprinderilor naturale. Dar, pentru că iubirea este primul act al deprinderilor naturale ca şi pasiunile fiinţei umane, iubirea este de asemenea şi cea mai profundă cauză a suferinţei. Doar în iubirea pentru Hristos, suferinţa devine sursă pentru mântuirea noastră.

Keywords: love, suffering, pain, evil, good, salvation. Cuvinte cheie: dragoste, suferinţă, durere, răul, mântuirea, binele

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă