Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
  Articol:   COMUNIUNE DE VIAŢĂ, PĂCAT ŞI DREPTATE LEGALĂ / LIFE COMMUNION, SIN AND LEGAL JUSTICE / COMUNIÓN DE VIDA, PECADO Y JUSTICIA LEGAL.

Autori:  LEONARD DIAC.
 
       
         
  Rezumat:  

Comuniune de viaţă, păcat şi dreptate legală. Unul din obiectivele fixate de Papa Ioan Paul al II-lea pentru noul milenio este renovarea practicii marturisirii sacramentale. Aceasta este direct legată de simţul păcatului, atât de scăzut în cultura occidentală. Se evidenţiază prezenţa unui extins reducţionism normativ în înţelegerea păcatului, precum şi un oarecare romantism permisiv inclusiv între creştinii practicanţi cu cele mai bune intenţii. Se încearcă aprofundarea temei prin prisma capitolului 15 din Evanghelia după sfântul Luca şi ecoul acestuia în Exortaţia apostolică Reconciliatio et Paenitentia, a lui Ioan Paul al II-lea. Răspunsul la secularismul şi la relativismul contemporan trebuie căutat în comuniunea existenţială cu Dumnezeu şi între oameni, precum şi indisolubia ei realizare în actele concrete.

Cuvinte cheie: comuniunea, păcatul, dreptatea, conversia, autonomia, heteronomy, confesiunea

Comunión de vida, pecado y justicia legal. Uno de los objetivos fijados por el Papa Juan Pablo II para el nuevo milenio es el de renovar la práctica de la confesión sacramental. Esta está directamente relacionada con el sentido del pecado, tan escaso en la cultura occidental. Se destacan la presencia de un extendido reduccionismo normativo en la comprensión del pecado, así como un cierto romanticismo permisivo incluso entre los cristianos practicantes mejor intencionados. Se intenta profundizar el tema a través del capítulo 15 del Evangelio según san Lucas y su eco en la Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia, de Juan Pablo II. La respuesta al secularismo y al relativismo contemporáneo se tiene que buscar en el redescubrimiento de la comunión existencial con Dios y entre los hombres y su indisoluble realización en los actos concretos.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă