Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2011  
         
  Articol:   DOCTRINA SPIRITUALĂ A LUI NICOLAE CABASILAS ÎN CONTEXTUL SPIRITUALITĂŢII ORIENTALE ÎN SECOLUL AL XV-LEA / LA DOTTRINA SPIRITUALE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO DELLA SPIRITUALITÀ BIZANTINA DEL XIV SECOLO / THE SPIRITUAL DOCTRINE OF NICHOLAS CABASILAS IN THE CONTEXT OF THE EASTERN SPIRITUALITY OF THE 16TH CENTURY.

Autori:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Rezumat:  

Doctrina spirituală a lui Nicolae Cabasilas în contextul spiritualităţii orientale în secolul al XV-lea. Acest articol prezintă doctrina spirituală a lui Nicolae Cabasilas, abordând o viziune sintetică asupra contextului istoric şi religios în care a trăit, elaborând o teologie şi o spiritualitate netributară nici unei mişcări religioase sau politice şi nici unui sistem teologic. Cabasilas evidenţiază importanţa antropologică şi hristologică a divinizării omului, fundamentată în Hristos care prin Întrupare este „centrul istoriei universale”, iar omul este chemat să participe la această comuniune de iubire şi viaţă prin puterea sanctificatoare a Spiritului Sfânt „artistul iconografic al Sfantei Treimi”. Autorul acorda de asemenea, o semnificaţie deosebită şi dimensiunii mariologice, care în gândirea lui reprezintă este o adevărată ”punte ecumenică” între Orient şi Occident.

Cuvinte cheie: hesychasme, rugăciune, divinizare, Christcentrism, mariologie

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă