Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3-4 din 2011  
         
  Articol:   FAMILIA ŞI BINELE COMUN. REPERE SOCIAL-TEOLOGICE.

Autori:  RADU PREDA.
 
       
         
  Rezumat:  

Familia şi binele comun. Repere social-teologice. Constatată de sociologie, argumentată de cultură, încurajată de politică, fundamentată de legislaţie, criza familiei în modernitatea întârziată este probabil cel mai sigur indicator al faptului că modelul antropologic, valabil până acum, se află în faţa unor schimbări dramatice. Evident, ca toate fenomenele vieţii, nici acesta nu este liniar, complet iremediabil, pierderi trecute fiind compensate de câştiguri actuale, unele surprinzătoare. Cu toate acestea, nimic nu mai este de la sine înţeles. Sensul şi valoarea familiei trebuie să devină de aceea subiecte apologetice, să fie enunţate şi explicate. Paginile de faţă încearcă să schiţeze miza familiei pentru binele comun, trecând apoi la chestiunea demografică şi la ambivalenţa ei constitutivă. Cu titlu ilustrativ, studiul prezintă în încheiere capitolul dedicat familiei de către documentul Fundamentele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse din 2000, un text intens discutat în mediile interconfesionale din străinătate, dar mai deloc la noi.

Cuvinte cheie: familie, bine comun, postmodernitate, teologie socială, ortodoxie.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă