Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3-4 din 2011  
         
  Articol:   ANTONIO ROSELLI SI TRATATUL DE IEIUNIJS ÎN BIBLIOTECA BATTHYANEUM.

Autori:  ANDREEA MÂRZA.
 
       
         
  Rezumat:  Antonio Roselli şi Tratatul De ieiunijs de la Biblioteca Batthyaneum. Studiul nostru are ca punct de plecare un incunabul care se găseşte în custodia Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. Este vorba de un colligat care conţine tratatul De ieiunijs, scris în timpul secolului al XV-lea de Antonio Roselli, profesor de drept canonic care şi-a construit cariera didactică la universităţile din Siena, Bologna, Padova. Am ajuns să ne ocupăm de Antonio Roselli datorită raporturilor pe care le-a avut cu unul din discipolii săi, respectiv Enea Silvio Piccolomini. Aceste raporturi datează din perioada studiilor pe care Piccolomini le-a făcut la universitatea din Siena, unde a participat la cursurile ţinute de Antonio Roselli; acesta a predat în anul 1427 diferite cursuri, printre care şi cel intitulat De soluto matrimonio. Contactul pe care Roselli l-a avut cu Piccolomini nu a fost de durată, dovadă în acest sens fiind puţinele menţiuni pe care le-a găsit despre profesorul Roselli în lucrările şi corespondenţa lui Piccolomini. Nu trebuie trecută cu vederea activitatea literară a lui Antonio Roselli; o parte a lucrărilor sale au fost tipărite încă în secolul al XV-lea, în schimb altele au rămas în formă manuscrisă şi sunt păstrate în prezent în arhivele şi bibliotecile europene. Singura lui lucrare care se găseşte pe teritoriul României – De ieiunijs, tipărită la Köln în anul 1497 – se află în fondul de carte veche al Bibliotecii Batthyaneum. De dimensiuni reduse, tratatul dezvoltă o temă al cărei subiect a fost frecvent dezbătut: postul. Antonio Roselli şi-a construit discursul ţinând cont de opiniile formulate de autori consacraţi în domeniu: Innocentius, Goffridus, Lactantius, Hieronymus, Petrus Lombardus etc., ale căror păreri le dezvoltă pe parcursul tratatului. Nu lasă la o parte nici părerea personală în tratarea anumitor teme, precum: definiţia postului, zilele favorabile pentru post, posibilitatea de a modifica zilele de post din diferite motive, printre care boala; prezintă, de asemenea, categoriile de persoane care se pot lipsi de post, dar şi efectele benefice ale acestuia.

Cuvinte-cheie: Antonio Roselli, professor, cariera didactică, tratat, post, Biserică, incunabul, Biblioteca Batthyaneum, Enea Silvio Piccolomini.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă