Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   TEATRUL CA O CALE PENTRU EXPERIENŢA RELIGIOASĂ. TEATRUL SILENŢIOS SAU FĂRĂ MIŞCARE (JÁNOS PILINSZKY): SPRE MISTICISMUL CONTEMPORAN.

Autori:  MÁRTA BODÓ.
 
       
         
  Rezumat:  Artistic experience can be quite similar to religious experience.Art, then, can generate religious experience just as religion or religiousexperience has generated so many works of art during the course of history.In order to support my argument, I use examples of theatre and theatricalexperience. Artistic experience can serve as a universal bridge to connectpeople, while works of art can bring together diverse people from differentcultures, although it would seem that any representation is linked to aspecific culture from which the work of art emerged. János Pilinszky’swhole artistic oeuvre is linked to Catholic, i.e. universal tradition. Incontrast to many important Eastern European writers, he is neither speakingspecifically about Eastern European / Hungarian themes, nor about eventslinked to the specific history of a nation. Instead, Pilinszky is concernedwith universal truth. Pilinszky’s term of sacred drama is drame immobile:still or motionless drama. Reading his analysis, one understands howdrama / theatre can awaken the religious sense today. Certain performancesmake alive today, in a modern context, the forgotten mystery plays of theMiddle Ages. These kinds of performances can give a hint of eternity anduniversal beauty, experiences that are traditionally linked with religion.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă