Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   CARACTERUL DIALOGIC AL GÂNDIRII. PREMISELE UNEI TEOLOGII A RECIPROCITĂŢII / DIALOGISCH DENKEN. PRÄMISSEN FÜR EINE THEOLOGIE DER GEGENSEITIGKEIT.

Autori:  LIVIU JITIANU.
 
       
         
  Rezumat:  Dialógus-gondolkodás. A kölcsönösség teológiájának előfeltétele. Már az Újkor küszöbén megállapítható egy bizonyos törés a gondolkodástörténetben.Újszerű és tartalmilag is új filozófiai rendszerek kerülnek előtérbe. A dialógus, mint filozófiai alaptétel, a nyelv, a beszéd, mint kommunikációs jel-eszköz, mint az emberi személy legfontosabb kitevője, mint személyalkotó valóság a filozófiai fejtegetések középpontjába kerülnek. A zsidó kinyilatkoztatás, valamint szövetségkötés az ezirányúfejtegetések lényeges alapját képezik. Ebből kiindulva állítja a lét dialógus jellegét Martin Buber, ki rámutat a kölcsönösség létalkotó fontosságára. A kölcsönösség, a dialógus Isten-ember kapcsolatának is legfontosabb feltételévé vélik. A dialógus megnyilvánulása legfelsőbb fokon maga a nyelv – mutat erre rá Ferdinand Ebner. Úgy a dialógus-, mint a nyelvfilozófia a teológia számára kihívásként jelentkeznek.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă