Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA LATINA - Ediţia nr.1 din 2003  
         
  Articol:   GLOBALIZAREA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR CATOLIC. ÎN CAUTAREA UNOR CRITERII DE DISCERNAMÂNT / MONDIALISATION ET ÉDUCATION SUPÉRIEURE CATHOLIQUE. À LA RECHERCHE DE CRITÈRES DE DISCERNEMENT .

Autori:  MARC GIRARD.
 
       
         
  Rezumat:  A globalizáció és a katolikus felsőoktatás. A megítélés kritériumai. A tanulmány célja rámutatni racionális és teológiai-biblikus kritériumokra, amelyek hozzájárulhatnak a katolikus felsőoktatást érintő globalizáció helyesebb értékeléséhez. Az értelmi ismérvek antropológiai, társadalmi, térés időbeli, gazdasági, kulturális és nevelési szempontból közelíti meg a kérdéskört. A teológiai perspektíva bibliai példák által rávilágít az egyén és a közösség viszonyára, a helyi és az egyetemes szempont összhangjára, a gazdasági erőforrások helyes felhasználására, az etikai síkon jelentkező kísértés legyőzésére, a politikai modellek sokféleségére, a kulturális kapcsolatok jelentőségére. E szempontok áttekintése után a szerző levonja a katolikus felsőoktatásra vonatkozó konklúziókat. Antropológiai síkon a nevelés nem mellőzheti sem az öntudat, sem a közösségi tudat kialakítását.Társadalmi téren az autonómia nem nélkülözheti az együttműködést. Téridőbeli síkon a hagyomány helyi értékesítése nem tekinthet el a világhoz és a világegyetemhez való tartozástól. Gazdasági szempontból a nyereség, a növekedés, a fejlődés előmozdítása mellett fontos az önkéntes megosztás és a források megőrzése. Politikai téren a hazafias nevelés nem szoríthatja háttérbe a népek és intézményeik növekvő interdependenciáját. Erkölcsi szempontból a globalizáció kísértéseire való figyelmeztetést ki kell egészíteni az átalakító felelősségre való neveléssel. Kulturális síkon az önazonosság értékelése nem mellőzheti a sokféleséget, a pluralizmust és a kölcsönös gazdagítást. A nevelésnek, a tudományos és műszaki képzés mellett figyelnie kell a személyiség kibontakoztatására, beleértve a lelki-szellemi dimenziót is.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă