Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA SOCIOLOGIA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   RECENZII - MIHAI PASCARU, COORD., CATALYSE. CUNOAŞTERE, PARTICIPARE ŞI DEZVOLTARE ÎN SPAŢIU COMUNITAR, CLUJ-NAPOCA, EDITURA ARGONAUT, 2005.

Autori:  VIOREL CIOFLICĂ.
 
       
         
  Rezumat:  Încadrându-se în mai amplul spaţiu ştiinţific denominat de parametrii disciplinelor sociologice în general, dar mai ales ai socio-logiei organizaţiilor teritoriale în particular, arie în care se resimte mult mai pregnant nevoia fundamentării cadrelor metodologice necesare creării premiselor care să faciliteze implicarea plenară a actorilor sociali în propria cunoaştere, volumul Catalyse. Cunoaştere, participare şi dezvol-tare în spaţiu comunitar, mai mult decât o încercare reuşită de reunire a unor studii diverse realizate pe o mai com-plexă tematică comună, susţine o prezentare a unor aspecte implicate de metodologia Catalyse şi mai ales de aplicarea ei în cercetarea eficientă a diferitelor comunităţi teritoriale.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă