Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.3 din 2011  
         
  Articol:   GESAMTKUNSTWERK ŞI LIMITELE UTOPIEI ESTETICE LA WALTER BENJAMIN (PASSAGEN-WERK) / GESAMTKUNSTWERK AND THE LIMITS OF AESTHETIC UTOPIA IN WALTER BENJAMIN’S “ARCADES PROJECT”.

Autori:  ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI.
 
       
         
  Rezumat:  Acest articol explorează consideraţiile lui Walter Benjamin cu privire la Gesamtkunstwerk, opera-de-artă-totală, interpretate în raport cu lucrarea lui neterminată Passagen-Werk, privind istoria şi filosofia istoriei, arhitectura şi oraşul modern. Se urmăreşte evidenţierea importanţei acestui termen pentru dezvoltarea esteticii, în special în contextul receptării critice a operelor lui Wagner de către intelectualitatea de stânga germană. Pe când Adorno critica încercările moderne „premature” de la sfârşitul secolului al 19-lea de fuziune a artei cu tehnologia, evidenţiind „totalitarismul” politic şi estetic care se ascunde în spatele Gesamtkunstwerk, Benjamin abordează mai multe aspecte cruciale ale esteticii moderne: posibilitatea fuzionării tehnologiei şi artei într-un nou tip de operă de artă, relevanţa politică şi socială a utopiilor estetice, posibilitatea sau imposibilitatea reconcilierii „estetice” între om şi natură, „legitimitatea” estetică sau ”nelegitimitatea” Gesamtkunstwerk pentru discursul estetic-critic modern. Epilogul abordează, de asemenea, versiunile contemporane ale teoriei Gesamtkunstwerk, implicate în teoretizarea „realităţii virtuale”.

Cuvinte cheie: utopie estetică, artă, W. Benjamin, Gesamtkunstwerk, tehnologie, realitate virtuală.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă