Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   ACTELE MORALE: PRAXIOLOGIA FENOMENOLOGICĂ A LUI ANTONIO GONZALES.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  

Antonio González, unul dintre cei mai influenţi fenomenologi spanioli contemporani, se inspiră din Idei a lui Husserl în căutarea unei filosofii dezbrăcată de orice presupoziţii. El găseşte bazele pentru o asemenea filosofie primă în actele însele. Urmîndu-l pe Zubiri, el concepe actele ca fiind actualizarea lucrurilor în alteritatea lor radicală, identificînd actele acţiunii, activarea şi activitatea. Acest articol introduce gîndirea lui González unui public vorbitor de limbă engleză, propunînd o modificare importantă a tezei sale astfel încît aceasta să poată justifica „naturalul” naturii actelor. În concluzie, el evidenţiază modul în care opera lui González contribuie la căutarea unei fundamentări universale pentru etică.

Cuvinte-cheie: etică, fapte, praxeologie, Antonio González

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă