Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2010  
         
  Articol:   CRITICA DESCRIPŢIEI FENOMENOLOGICE ÎN PRELEGERILE HEIDEGGERIENE TIMPURII / DIE KRITIK DER PHÄNOMENOLOGISCHEN BESCHREIBUNG IN DEN FRÜHEN VORLESUNGEN HEIDEGGERS.

Autori:  CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ.
 
       
         
  Rezumat:  

Critica descrierii fenomenologice în prelegerile timpurii ale lui Heidegger. Articolul intenţionează să exploreze încercarea tînărului Heidegger de a reconfigura concepţia metodologică a lui Husserl asupra fenomenologiei analizând poziţia sa în ceea ce priveşte descrierea. Astfel, dorim să arătăm că, pe când urmărea, pentru început, critica deschisă a fenomenologiei a lui Paul Natorp în aserţiunea ei de a oferi o descriere exactă a experienţele noastre trăite, Heidegger a ajuns treptat să dea un nou sens descrierii fenomenologice, atît prin reinterpretarea înţelegerii fenomenologice a intuiţiei cît şi prin cea a a exprimării ei conceptuale.

Cuvinte-cheie: metodă fenomenologică, descriere, intuiţie, concept descriptiv, indicaţie formală

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă