Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   ARTA CA UTOPIE NEÎMPLINITĂ: EXPERIENŢA POLITICULUI ÎN REDEFINIREA DADAISTICĂ A ARTEI.

Autori:  ŞTEFAN-SEBASTIAN MAFTEI.
 
       
         
  Rezumat:  

Lucrarea meditează asupra relaţiei dintre artă şi politică în cadrul fenomenului artistic care a fost numit „Dada”. Principala ţintă a cercetării va fi examinarea prezenţei politicului în cadrul activităţilor dadaiste care au apărut în Zürich şi Berlin între 1916 şi 1920. Studiul va încerca sa localizeze prezenţa politicului în reflecţiile dadaiste cu privire la noţiunea de utopie artistică. Se ajunge la concluzia că punctul de vedere dadaist referitor la utopie susţine noţiunea adorniană de „ utopie nerealizată”. Mai mult, studiul sugerează ca noţiunea dadaistă de utopie artistică poate fi văzuta ca o completare la faimosul „negativ” dadaist şi la redefinirea radicală a noţiunii de „artă” de la începutul seculului al XX-lea.

Cuvinte-cheie: definiţia artei, artă şi politică, dadaim, utopie artistică.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă