Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   PROBLEMA PROCESULUI ARHETIPAL ÎN MANUSCRISELE BERNAUER ALE LUI EDMUND HUSSERL / DAS PROBLEM DES URPROZESSES IN DEN BERNAUER MANUSKRIPTEN EDMUND HUSSERLS.

Autori:  LUIS NIEL.
 
       
         
  Rezumat:  

Problema procesului originar din manuscrisele lui Husserl din Bernau. În filosofia lui Edmund Husserl, experienţa este rezultatul unor procese intenţionale care depind de platforma neintenţionatului. Aceste procese sunt numite în ansamblu „structură” şi sunt articulate pe nivele mai joase sau mai înalte în funcţie de gradul lor de complexitate. Această lucrare se focalizează pe cel mai jos nivel al structurii, i.e. conştiinţa timpului, aşa cum apare în manuscrisele lui Husserl din 1817-18 (arhivate sub semnătura „L”) scrise în staţiunea muntelui Bernau. Se argumentează existenţa unui aşa-numit flux originar al conştiinţei temporale, care are un rol distinct în ordinea structurii, şi afirmă ca statutul său constituitiv-intenţional este foarte instabil.

Cuvinte-cheie: „fluxul originar” al lui Husserl (Urstrom), structura timpului, intenţionalitate, conştiinţă.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă