Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA MODELULUI HUSSERLIAN DE CONSTITUIRE DIN PERSPECTIVA ABORDĂRII ŞI CONŢINUTULUI / DIE ENTWICKLUNG DES HUSSERLSCHEN KONSTITUTIONSMODELLS VON AUFFASSUNG UND INHALT.

Autori:  DIETER LOHMAR.
 
       
         
  Rezumat:  

Voi pune în discuţie caracteristicile, conceptele călăuzitoare şi regulile, precum şi meritele şi punctele slabe ale alcătuirii modelului husserlian al apercepţiei şi ale conţinuturilor apercepute în Investigaţii logice (1900/01). Apoi, voi prezenta câteva extensii, corectări şi modificări de până în anul 1920. De exemplu, revizuirea cursurilor despre fenomenologia conştiinţei interne a timpului conduce la intuiţii importante: la relativitatea conţinuturilor apercepute, la conceptul reprezentărilor nesenzoriale şi la faptul că alcătuirea la cel mai mic nivel trebuie să urmeze un tipar diferit. Pe lângă aceasta, voi examina dacă bine-cunoscutele note autocritice din cursurile despre conştiinţa timpului chiar conduc la o respingere completă a acestui model. Din punctul meu de vedere, nu e cazul. Pentru a demonstra acest fapt, voi schiţa uzul şi micile modificări ale modelului conţinutului-apercepţie aperceput în scrierile târzii ale lui Husserl.

Cuvinte-cheie: Konstitution, Deutung, interpretare, Darstellung, sinteză, Typus, Sinnüberschuss.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă