Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   DREPT DE VIAŢĂ, DREPT LA VIAŢĂ. BIOPUTERE ŞI SUVERANITATE ÎN LUMEA MODERNĂ.

Autori:  CIPRIAN MIHALI.
 
       
         
  Rezumat:  Termenii de “bioputere” şi de “biopolitică” trimit, aşa cum se ştie deja din ce în ce mai bine, la gîndirea lui Foucault de la sfîrşitul anilor ’70. Deşi utilizaţi adeseori indistinct, atît de filosoful însuşi, cît şi de unii dintre exegeţii săi, cei doi termeni nu coincid decît parţial. Ei au făcut, de altfel, obiectul unor recente analize, care dovedesc interesul crescînd pentru această perioadă a creaţiei foucaldiene şi pentru tematica dezvoltată în scrierile sale publicate deja sau în curs de publicare. Altfel, primul număr al revistei Multitudes are ca obiect “Biopolitica şi bioputerea” (Exils, Paris, martie 2000), în timp ce revista Cités a consacrat un număr special acestei teme: “Michel Foucault: de la războiul raselor la bioputere” (PUF, Paris). Dintre lucrările din ultimii ani care tratează aceste teme, trebuie în primul rînd amintită excelenta analiză a lui Hubert Dreyfus şi Paul Rabinow, Michel Foucault. Beyond objectivity and subjectivity (Chicago University Press, 1982, 1983, tradusă imediat în Franţa, sub titlul: Michel Foucault: un parcours philosophique, Gallimard, 1984). Două alte lucrări originale, care nu vizează decît parţial filosofia lui Foucault, au contribuit la difuzarea termenilor: mai întîi, provocatorul eseu al lui Giorgio Agamben, Homo sacer. I: Il potere sovrano e la nuda vita (Einaudi, 1995), care deplasează sensibil înţelesul pe care filosoful francez îl dăduse “biopoliticii”; în fine, impresionanta carte a lui Antonio Negri şi Michael Hardt, Empire (2001).  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă