Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1-2 din 2003  
         
  Articol:   RECENZII - MENTALITĂŢI ŞI INSTITUŢII. CARENŢE DE MENTALITATE ŞI ÎNAPOIERE INSTITUŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA MODERNĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   Adrian-Paul Iliescu a reunit o serie de texte, de studii de caz şi comentarii despre instituţii, instituţionalitate şi func-ţionarea lor eficientă. Aflam din prefaţă că volumul reuneşte cercetări şi sinteze tematice asupra mentalităţilor politice şi a instituţiilor moderne româneşti, precum şi asupra unor metode actuale de investigare a acestei sfere sociale. Articolele ce îl alcătuiesc constituie (cu numai câteva excepţii) rezultatul demersurilor făcute în cadrul unui proiect de cercetare dedicat particularităţii culturii politice.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă