Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1-2 din 2003  
         
  Articol:   RECENZII - REPREZENTĂRI VIZUALE ŞI LOGICA UTILIZĂRII / KÉPI REPREZENTÁCIÓK ÉS HASZNÁLATUK LOGIKÁJA .

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:   Bár egyre több megközelítésben foglalkoznak a képek elméletével, a képi reprezentáció kérdéskörében mindmáig meghatározó jelentőségű tanulmánykötet, A sokarcú kép újabb, módosított kiadást ért meg Horányi Özséb szerkesztésében. Amint azt a szerkesztő is alátámasztja, a kötetbe gyűjtött tanulmányok a kép problematikáját a maga általánosságában vizsgálják, és esetenként csak ürügyként hivatkoznak művészeti alkotásokra: „Legyen szó festményről vagy fény-képről, grafikáról vagy szőnyegbe szőtt képről, ezeket a műalkotásokat (műtárgyakat) nem művészeti alkotásokként elemzik a kötet írásai, hanem olyan jelentéses vagy éppen kommunikatív jelen-ségként, amelyek valami módon vonatkoznak a világra, a világ egy darabjára és „mondanak” valamit róla” (12). Ez a megállapítás még inkább jellemző a második, módosított kiadásra, hiszen kimaradtak a kép olyan szűkebb analízisével foglalkozó tanul-mányok, amelyek a fénykép szemiotikáját, narratív működését és társadalmi használatának logikáját firtatták. Ezzel szemben öt újabb szöveggel gazdagodott a kötet.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă