Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   DESPRE FIINŢĂ ŞI ESENŢĂ. UNELE OBSERVAŢII PRIVIND VOCABULARUL DE ONTOLOGIE TOMISTĂ / L’ÊTRE ET L’ESSENCE. QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE VOCABULAIRE DE L’ONTOLOGIE THOMISTE.

Autori:  GABRIEL CHINDEA.
 
       
         
  Rezumat:  Despre Fiinţă şi Esenţă. Câteva observaţii cu privire la vocabularul ontologiei tomistice. Această lucrare examinează felul în care câteva idei filosofice greceşti au fost interpretate în Evul Mediu şi analizează moştenirea istorică echivocă a celor mai importante concepte ale teoriei lui Toma d`Aquino despre fiinţă şi esenţă. Autorul începe prin prezentarea unei scurte istorii a teoriei sale, în special a relaţiei dintre terminologia filosofica tomistică şi cea grecească platonistă târzie. Apoi, se discută relaţia dintre formă şi faptul de a fi la Thomas d`Aquino şi diferenţa dintre aceste idei tomistice şi conceptele aparent similare care pot fi găsite în tradiţia clasică aristotelică.

Cuvinte-cheie: aristotelism, tomism, platonism, fiinţă.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă