Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   DE LA PROVOCAREA FEMINISTA A LUI OKIN LA TEORIA JUSTITIEI A LUI RAWLS: DE LA TEORIE LA ACTIUNE PUBLICA.

Autori:  ALEXANDRA DOBRA.
 
       
         
  Rezumat:  

Această lucrare urmăreşte să analizeze critica lui Okin a teoriei lui Rawls a justiţiei printr-un dialog argumentat. Această critică se centrează pe dihotomia lui Rawls dintre sfera publică şi sfera privată, şi angajamentul său faţă de un liberalism politic complet, ambele îngreunând aplicarea justiţiei în cadrul familiei. Astfel, inegalitatea sexelor nu este împiedicaţă de la originea sa, la nivelul femiliei patriarhale. Pentru a realiza această interdicţie, Okin aspiră să folosească teoria lui Rawls a justiţiei ca un rezumat într-o manieră pro modo, astfel încât privatul devine politicul. Cu scopul de a aplica justiţia direct în cadrul familiei, această lucrare argumentează faptul că critica lui Okin accentuează necesitatea reconstruirii teoriei rawlsiene a justiţiei ca un model liberal teologic inteligent. Forma pe care acţiunea publică ar trebui să o ia va fi analizată critic. Va ajuta susţinerea nevoii de a deconstrui sexul ca nomos responsabil în mod inerent de relaţiile ierarhice. Cu acest scop, lucrarea a dezvoltat un nou feminism, aşa-numitul „feminism al rezistenţei”. În plus, va fi evidenţiat faptul că politicul şi privatul trebuie sa formeze o simbioză guvernată de premisa „punctului de vedere moral”, asigurând imparţialitate şi autonomie.

Cuvinte-cheie: teoria justiţiei, liberalism politic, liberalism inteligent, liberalism teologic inteligent.

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă