Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   RECENZII - ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, FILOZOFIA DREPTULUI / ALAIN RENAUT, LUKAS SOSOE, PHILOSOPHIE DU DROIT.

Autori:  CIPRIAN SASSU.
 
       
         
  Rezumat:  Dezvoltând o temă aleasă inclusiv pentru teza sa de doctorat – „Sistemul dreptului. Filosofie şi drept în gândirea lui Fichte", P.U.F., 1986 – Renaut, alături de Sosoe, încercă o abordare a filosofiei dreptului din perspectiva criti-cistă a unui curent de gândire ce se originează la Kant şi se împlineşte la Rawls. Renaut face parte dintre acei filosofi care au preluat radicalitatea interogaţiei asupra problemei subiec-tului care a dominat scena dezbaterilor intelectuale de la Heidegger până la post-deconstructivişti. Însă, dezvoltările oferite temei alese nu s-au rezumat la a face apologia ideologiei antiumaniste, ci se încearcă o temperare a argu-mentaţiei în maniera rawlsiană.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă