Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   RECENZII - SANDU FRUNZĂ (COORD.), FILOSOFIE ŞI RELIGIE – O ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ .

Autori:  ANA-ELENA ILINCA.
 
       
         
  Rezumat:  Volumul reuneşte reflecţiile mai multor gînditori clujeni pe tema raportului dintre filosofie şi religie. Cartea poate fi plasată în cîmpul deschis al dialogului interdisciplinar care se înfiripă între iubirea de înţelepciune, pe de o parte, iar pe de alta, iubirea de Dumnezeu. Lucrarea în discuţie este structurată tematic în trei părţi. Prima parte formează o analiză pluriperspectivală a raportului dintre filosofie şi religie, cu un puternic accent filosofic. Cea de-a doua parte este consacrată relaţiei dintre filosofie şi gîndirea creştină, parte în care teologi şi filosofi clujeni fac comentarii asupra acestei relaţii. În a treia parte a volumului este adus în discuţie raportul dintre filosofia şi gîndirea iudaică.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă