Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA PHILOSOPHIA - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   RECENZII - FENOMENOLOGIE, SEMANTICĂ, ONTOLOGIE. HUSSERL ŞI TRADIŢIA LOGICĂ AUSTRIACĂ / PHENOMENOLOGIE, SEMANTIQUE, ONTOLOGIE. HUSSERL ET LA TRADITION LOGIQUE AUTRICHIENNE .

Autori:  DORU C. STICLEŢ.
 
       
         
  Rezumat:  Fără îndoială, Jocelyn Benoist a devenit în ultimii ani una din perso-nalităţile proeminente ale fenomeno-logiei franceze. El are deja în spatele său o operă care conţine nu mai puţin de şapte cărţi, diverse colaborări la volume colective şi un impresionant număr de articole în reviste filosofice de prestigiu. Probabil reprezentantul cel mai de seamă al unei noi generaţii în fenomenologia franceză, el descrie în aceasta a treia carte a sa - Phéno-ménologie, sémantique, ontologie - orientarea generală a acestei generaţii. Dar, departe de a se constitui într-un alt banal manifest, cartea marchează conşti-entizarea de către autor a esenţei şi noutăţii abordarii sale şi impune (nu în mod general-normativ, ci probînd în scris) un nou mod de a face fenomenologie.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă